כיתות עיוניות

כיתות עיוניות
הכיתות העיוניות הן כיתות לתלמידים בעלי הישגים לימודיים טובים עד טובים מאד בתכנית לבגרות איכותית. מסלול זה מפתח מוטיבציה והעצמה אישית באמצעות תכניות העשרה חווייתיות וסדנאות לאסטרטגיות למידה.
 

רכזת כיתות עיוניות שכבת יוד: גלי ברגמן

רכז כיתות עיוניות שכבת י"א: איציק אשכנזי

רכז כיתות עיוניות שכבת  י"ב: אמיר רובינזון