ייעוץ חינוכי

בבית הספר צוות יעוץ המונה שלוש יועצות. הצוות מעורב בעבודה החינוכית והרגשית של אוכלוסיית בית הספר וזמין לכל באי בית הספר.

תפקידי היועצות

פרטני שכבתי בית ספרי

רובד האישי-פרטני של התלמיד

רובד השכבתי

רובד המערכתי-בית ספרי

פגישות  אישיות יועצת -תלמיד/ה, הפגישות מתקיימות בחדר היועצת בסביבה המאפשרות לתלמיד להרגיש נוח ומוגן.

הנושאים העולים בפגישות רלוונטיות לעולמו של התלמיד/ה (לימודיים, חברתיים, משפחתיים רגשיים ועוד).

הפנייה אלינו יכולה להיעשות באמצעות התלמיד/ה עצמו, באמצעות ההורים ו/או באמצעות המחנך/ת

יועצת השכבה מלווה באופן צמוד את צוות השכבה. מתקיימות פגישות שבועיות עם רכז/ת השכבה ועם מחנכי הכיתות כדי לדון באתגרים ודילמות בתחום הפרט או הכלל בתוך הכיתה.

היועצת פועלת על מנת לתת מענה לאוכלוסיות ייחודיות בתוך השכבה כמו ליקויי למידה ושילוב.
בנוסף, היועצת שותפה בהעברת תכנים בישיבות השבועיות של צוות המחנכים של השכבה – כהכנה לקראת העברתם בשיעור .

צוות הייעוץ הינו חלק מצוות אח"מ (אקלים חינוכי מיטבי) הכולל את הפסיכולוגים הבית ספריים ורכזת אח"מ. הצוות דן בנושאים שונים שעולים מתוך הדינמיקה הבית ספרית . בהטמעת תהליכי פסיכופדגוגיה בבית ספר  , ביצירת אווירה מכבדת בין כל באי בית הספר. בהובלה של נושאים הקשורים בבריאות הנפש הכללית כמו אירועי משבר, אירועי חירום וכדומה. סיוע בבניית והפעלת תוכניות מניעה וכישורי חיים (זוגיות, התנהגויות סיכון, התמודדות עם לחץ קבוצתי, הכנה לצבא ועוד).

אנו מזמינים אתכם, הורים ותלמידים, לפנות אלינו בכל שאלה, התלבטות, קושי או דילמה

יועצת שכבת יוד

גלית לביא

052-3591547

galitlav15@gmail.com

יועצת שכבת י"א

בת-שבע אופק-אהרון

050-3553337

Batshi.a@gmail.com

יועצת שכבת י"ב

רוני שוחט

054-4807885

ronnychohat@gmail.com

 

   

תכנית דיאלוג בהובלת יועצות התיכון

בית הספר שם לו ליעד לשפר את תחושת השייכות בקרב תלמידים ומורים באמצעות שפת הדיאלוג.

שפת הדיאלוג מעודדת שיח פתוח בסביבה תומכת ומקבלת.  

המפגש הדיאלוגי מתבסס על  יחס אישי ומאפשר פיתוח של  יחסי אמון וקרבה.

מטרת השיח הדיאלוגי:

  • בניית שפה בית ספרית .
  • חיזוק הקשר בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם.
  • קיום מסגרת תומכת להכרת החזקות ואזורי הצמיחה של התלמידים והמורים
  • הקשבה לאחר ממקום שאינו שיפוטי.
  • הקניית כלים לקיום שיח דיאלוגי.

קבוצות דיאלוג