חינוך חברתי

צוות החינוך החברתי והמעורבות החברתית בבית הספר

רכזת החינוך החברתי: קרן עיני

רכז חברתי שכבת יוד מתן נורי
רכזת חברתית שכבת י"א ליאב פולק
רכזת חברתית שכבת י"ב מורן קלוו
רכזת מעורבות חברתית קרן עייני
רכזת מעורבות חברתית – פרוייקטים מתן נורי
רכז מארג אודי נבו
רכז טיולים אודי נבו