פוסטים

כיתה קטנה (חנ"מ)

כיתות חינוך מיוחד לבגרות מלאה.  מיועדות לבוגרות ובוגרי כיתות החינוך המיוחד בחטיבה שנמצאו מתאימים לבגרות מלאה.  בכיתות אלו מושם דגש על הוראה ולימוד בקבוצות קטנות, דרכי הבחנות מותאמות, ושילוב מלא בפעילויות הערכיות של השכבה ובית הספר.

רכזת חינוך מיוחד: גליה ברגמן