פוסטים

נוהל השאלת ספרים

תקנון השאלת ספרים

תלמיד/הורה יקר,

אנו מברכים אתכם על שבחרתם להשתתף בפרוייקט השאלת הספרים בתיכון "הראשונים" לשנת הלימודים תשע"ו.

על מנת להסדיר את הליכי השאלת הספרים בתיכון הראשונים נבקשכם להקפיד על מילוי הוראות תקנון השאלת ספרים שלהלן:

רשימת ספרי הלימוד שקיבלתם במסגרת הפרויקט מופיעה באתר ביה"ס.
במידה ונמצא חוסר או פגם כלשהו באחד הספרים, על ההורה או התלמיד ליצור קשר עם ביה"ס. פניות תתקבלנה רק מתאריך 2/9/15
כל פניה תענה במהירות האפשרית.
אי פניה בגין חוסר או פגם כלשהו כאמור לעיל עד תאריך 1/10/15, יהווה אישור והסכמת ההורה לקבלת כל הספרים במצב שמיש ותקין.
למען הסר ספק, כל הספרים הינם קניינה ובבעלותה הבלעדית של תיכון הראשונים ומושאלים לתלמיד למשך תקופת ההשאלה המוגדרת להלן בלבד. כל השחתה, נזק או שימוש לא ראוי יחייבו את ההורה בתשלום נוסף.
בית הספר מתחייב לספק לתלמיד ערכת ספרים על פי מקצועות הלימוד הבסיסיים כולל מקצועות הבחירה הראשוניים של התלמיד במידה ויבחר התלמיד להחליף מקצוע בחירה בית הספר יספק את הספרים של המקצוע החדש רק אם ספרים אלו מצויים אצלו במלאי בלבד.
תקופת ההשאלה הינה למשך שנת הלימודים מיום תחילת הלימודים.
יש להחזיר את הספרים והחוברות במועד שייקבע ע"י ביה"ס וימסר לתלמיד/ה וגם להורים באמצעות מייל. (באחריות ההורה להמציא כתובת מייל עדכנית ולעקוב אחר קבלת המידע הנ"ל).
אם לא נמסרה הודעה אחרת, יש להחזיר את הספרים והחוברות לא יאוחר
מ- 25 ליוני 2015.
במקרה שיש בגרות במקצוע מסויים יוכל התלמיד להשאיר את ספרי הלימוד של אותו מקצוע אצלו ולהחזירם ביום הבגרות.
כל הספרים והחוברות אשר בידי התלמיד מיועדים לשימוש חוזר לתלמיד אחר בשנת הלימודים הבאה. אנא שמרו עליהם והשתמשו בהם בתבונה.
אין לכתוב, לסמן, לפגום בכריכה, לקשקש ו/או לצייר בספר ובחוברת.
לשם הגנה ושמירה על הספרים והחוברות ועל מנת להימנע מקנס כספי, מומלץ לעטוף את הספרים והחוברות עם קבלתם.
מומלץ להדביק תווית על הספר/חוברת העטופים עם שם התלמיד והכיתה בה הוא לומד, על מנת להבטיח השבתם לתלמיד במקרה של אובדן.
תלמיד שלא יחזיר את הספרים במועדם לא יוכל להמשיך בפרוייקט בשנת הלימודים הבאה, וצ'ק הפיקדון שלו יופקד.
תלמיד שיחזיר ספר קרוע/מקושקש/לא בר שימוש יאלץ להביא ספר אחר זהה במקום, או שצ'ק הפיקדון שלו יופקד.

תודה על שיתוף הפעולה ובברכת הצלחה לתלמידים,
תיכון "הראשונים"