למידה מקוונת בחירום

נוהל פינוי תלמידים

סדר פינוי תלמידים למרחבים מוגנים- תיכון הראשונים הרצליה

בניין  1 קומה 3 – חדרים  131א עד  137 (כולל) , יורדים לפרוזדור  של חדרים 122  עד  129 (כולל). הם מתרכזים  במרחב שליד מרכז נבטים צמודים לקיר וישובים על הארץ עד לקו החלונות שבפרוזדור, בראש כפוף.

קומה 2 – חדרים  124 עד 129 נשארים בכיתות וישובים בטורים של 3 תלמידים עם הפנים לקיר הקרוב לדלת הכיתה ,גב לחלונות  וראש כפוף בין הידיים. חדר 122 (מרכז נבטים) יוצא לפרוזדור. חדר 123 (חדר קולנוע ) נשארים בחדר.

קומה 1 ספרייה – יוצאים לרחבה של רדיו תלמידים.

בניין 2 (מעבדות מחשבים, כימיה ופיזיקה) קומה 3- חדרים 230 עד 239א. יורדים לקומה  שמתחת. חדר 233 נכנס למעבדה לכימיה 221  וחדר 238 נכנס למעבדה לכימיה 227. שאר התלמידים מקומה 3 מתרכזים במרחב שליד מעבדות הכימיה עד לקו שרותי הבנות.

חדרים 223 ו 222 נשארים בכיתות כשהם ישובים צמודים לקיר הפנימי הקרוב לדלת הכניסה בטורים של 3 תלמידים עם הפנים לקיר .

בניין חדר מורים קומה 3- חדרים 431 עד 434 (כולל) יורדים קומה אחת לפרוזדור הצמוד לחדר מורים יושבים על הרצפה ונצמדים לקיר הפנימי שבפרוזדור. קומה 1 – חדרים 411 , 412, 413 ,  416,417   418  מתרכזים בפרוזדור של קומה 1 יושבים צמודים לקיר הפנימי של הפרוזדור.

סוויטות – חדרים 311 , 312 , 313,  314  יורדים במהירות למקלט הרובוטיקה שבחדר 201.

תלמידי תאטרון המצויים באודיטוריום, נשארים שם צמודים לקיר הפנימי המרוחק מהחלונות, ישובים על הארץ.

חדר 216  עובר לחדר 217

כל המורים המצויים בחדר המורים מתכנסים בפרוזדור המקשר בין המשרדים צמודים לקיר.

שאר המורים מתלווים לכיתות שאותן הם מלמדים .