העשייה הייעוצית בתיכון הראשונים

תכנית דיאלוג

בית הספר שם לו ליעד לשפר את תחושת השייכות בקרב התלמידים ולכן בחרנו לעבוד על תהליכים מקבילים של דיאלוג בין חברי ההנהלה לבין מורים, בין המורים לבין עצמם ובין המורים לתלמידים.

מטרת תכנית  הדיאלוג בתיכון "הראשונים" הינה לתת מענה אישי וקבוצתי למורים ולתלמידים  על מנת לאפשר להם למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם ולשם הקניית מיומנויות ומתן כלים לדיאלוג אישי. התוכנית בנויה על ציר התפתחות אישי ומאפשרת למורה ולתלמיד לחוות תהליך למידה על עצמם, יכולותיהם ושאיפותיהם האישיות. תהליך זה מוביל לעלייה בדימוי העצמי, עלייה בהישגים הלימודיים, שיפור האקלים החברתי והקטנת מידת האלימות בביה"ס.

תכנית הדיאלוג מתבססת על קשר אישי בין התלמיד למורה ומתקיימת פעם בשבוע בפגישות של המחנך עם קבוצה מצומצמת קבועה של תלמידים מהכיתה.

קבוצות דיאלוג דומות מתקיימות בהנחיית היועצות למורים חדשים, מורים מקצועיים וצוותי המחנכים.

מטרות העבודה בקבוצה

  1. חיזוק הקשר בין המורה לתלמיד.
  2. הכרות ויצירת סביבת עבודה תומכת בקרב קהילת ביה"ס.
  3. הקניית כלים ומיומנויות בשיח הדיאלוגי.
  4. יצירת מסגרת תומכת להכרת החזקות ואזורי הצמיחה של התלמידים והמורים.