Entries by wpengine

שיח מברר זהות.

הישג מרשים לתיכון הראשונים: אות המצוינות בחינוך יהודי ציוני ואזרחי-דמוקרטי

את הפרס קיבל תיכון הראשונים בהרצליה מוועדה מטעם "מארג – כל ישראל חברים" לאחר שהוצגו בפנייה התכניות החינוכיות המקריות שפותחו בבית הספר. סיגל דוד, מנהלת התיכון: "אות המצוינות שקיבלנו, כמו הפרסים האחרים, הם הוקרה לחדר מורים מיוחד ואיכותי, הפועל מתוך אהבה ותחושת שליחות

שרון יונתן, שרון און-ליין, 1 ביולי 2020

אות המצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי-דמוקרטי ניתן ביום חמישי לתיכון הראשונים בהרצליה. האות ניתן לאחר מפגש שהתקיים עם חברי ועדת האות, מטעם מארג – כל ישראל חברים. המפגש שהתקיים בזום, בשל המגבלות, נמשך ארבע שעות, במהלכן הציגו תלמידים, מורים והורים את העשייה החינוכית ערכית בפני חברי וועדת האות.

קהילת הראשונים הציגה את התכניות החינוכיות המקוריות שפותחו בבית הספר, בתחום שיח מברר זהות ציונית, יהודית וישראלית- דמוקרטית. התכניות נבנו במהלך ארבע השנים האחרונות, תכניות שמייצרות מרחבים שונים, בבית הספר ומחוצה לו, לשיח מברר זהות.

 אות המצוינות הנוכחי בחינוך מצטרף להוקרה ופרסים אחרים שקיבל התיכון בשנתיים האחרונות: אות חלוצת המגדר, פרס הקרן ליוזמות חינוכיות, פרס קליטה מיטבית של מורים חדשים (על מודל שפותח בבית הספר), פרס החינוך הארצי ועוד.

מנהלת תיכון הראשונים, סיגל דוד, אמרה ל"שרון און ליין": "אות המצוינות שקיבלנו, כמו הפרסים האחרים, הם הוקרה לחדר מורים מיוחד ואיכותי, הפועל מתוך אהבה ותחושת שליחות. השותפות עם הנהגת ההורים, המעורבות של תלמידינו בתהליכים החינוכיים, התמיכה של הרשות המקומית ומפקחת בית הספר, הם שמאפשרים לנו לחדש, ליצור, לפרוץ דרך בתחומים רבים ולהיות מצוינים".

רישום לשנת הלימודים תשפ"ב

תיכון הראשונים פותח שעריו בפני תלמידי חטיבות הביניים והוריהם

מועדי ימים פתוחים:

ערבי חשיפה לתכניות המצטיינים:

7.2.2021 בשעה 19:30 – יד גיורא + חטיבות אחרות

10.2.2021 בשעה 19:30 – זאב + חטיבות אחרות

ערב פתוח להצגת מגמות הלימוד:

15.2.2021 בשעה 19:00

חוגגים אהבה בתיכון הראשונים

חוגגים אהבה בתיכון הראשונים

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

יום האהבה

יום האהבה

רישום לבית הספר

כתוב את הכותרת כאן

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

ערב מגמת המוסיקה

ערב מגמת המוסיקה