הודעה חשובה לנרשמים לכיתות המצטיינים:

תלמידי ט' יקרים,
תלמידים שהתראיינו לכיתות המצטיינים תשפ"ב ומעוניינים להרשם לתיכון הראשונים מתבקשים להעביר לביה"ס מעטפה ובתוכה: 
צילום תעודה כיתה ט מחצית א +  שאלון מצטיינים + צילום תעודה כתה ח סוף שנה (במידה ויש)
את המעטפה יש למסור עד יום שלישי, 2.3.2021 בצהריים בעמדת השומרים בתיכון הראשונים (מוצבות שתי תיבות האחת בכניסת הרב קוק והשנייה בכניסת שמשון הגיבור).  מועמדותם של תלמידים  שלא יעבירו לתיכון הראשונים את המסמכים הנ"ל עד יום שלישי- לא תישקל, והם יחשבו כמוותרים על רצונם להתמיין למסלול המצטיינים.
כניסה למערכת