פינת הייעוץ

 

בבית הספר צוות יעוץ המונה שלוש יועצות. הצוות מעורב בעבודה החינוכית והרגשית של אוכלוסיית בית הספר וזמין לכל באי בית הספר.

 

תפקידי צוות היעוץ:

רובד האישי-פרטני
של התלמיד

פגישות  אישיות יועצת -תלמיד/ה, הפגישות מתקיימות בחדר היועצת בסביבה המאפשרות לתלמיד להרגיש נוח ומוגן.

הנושאים העולים בפגישות רלוונטיות לעולמו של התלמיד/ה (לימודיים, חברתיים, משפחתיים רגשיים ועוד)
.


הפנייה אלינו יכולה להיעשות באמצעות התלמיד/ה עצמו, באמצעות ההורים ו/או באמצעות המחנך/ת.

רובד השכבתי

יועצת השכבה מלווה באופן צמוד את צוות השכבה. מתקיימות פגישות שבועיות עם רכז/ת השכבה ועם מחנכי הכיתות כדי לדון באתגרים ודילמות בתחום הפרט או הכלל בתוך הכיתה.

היועצת פועלת על מנת לתת מענה לאוכלוסיות ייחודיות בתוך השכבה כמו ליקויי למידה ושילוב.
בנוסף, היועצת שותפה בהעברת תכנים בישיבות השבועיות של צוות המחנכים של השכבה
– כהכנה לקראת העברתם בשיעור .

רובד המערכתי-בית ספרי

צוות הייעוץ הינו חלק מצוות אח"מ (אקלים חינוכי מיטבי) הכולל את הפסיכולוגים הבית ספריים ורכזת אח"מ. הצוות דן בנושאים שונים שעולים מתוך הדינמיקה הבית ספרית . בהטמעת תהליכי פסיכופדגוגיה בבית ספר  , ביצירת אווירה מכבדת בין כל באי בית הספר. בהובלה של נושאים הקשורים בבריאות הנפש הכללית כמו אירועי משבר, אירועי חירום וכדומה. סיוע בבניית והפעלת תוכניות מניעה וכישורי חיים (זוגיות, התנהגויות סיכון, התמודדות עם לחץ קבוצתי, הכנה לצבא ועוד).

אנו מזמינים אתכם, הורים ותלמידים, לפנות אלינו בכל שאלה, התבטות, קושי או דילמה

יועצת שכבת יוד

בת-שבע אופק-אהרון

050-3553337

Batshi.a@gmail.com

יועצת שכבת י"א

רוני שוחט

054-4807885

ronnychohat@gmail.com

יועצת שכבת י"ב

גלית לביא

052-3591547

galitlav15@gmail.com

**************************************************************

תכנית דיאלוג

 

בית הספר שם לו ליעד לשפר את תחושת השייכות בקרב התלמידים והמורים ולכן בחרנו לעבוד על תהליכים מקבילים של דיאלוג בין חברי ההנהלה לבין מורים, בין המורים לבין עצמם ובין המורים לתלמידים.

 

מטרת תכנית  הדיאלוג בתיכון "הראשונים" הינה לתת מענה אישי וקבוצתי למורים ולתלמידים  על מנת לאפשר להם למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם ולשם הקניית מיומנויות ומתן כלים לדיאלוג אישי. התוכנית מאפשרת למורה ולתלמיד לחוות תהליך למידה על עצמם, יכולותיהם ושאיפותיהם האישיות. תהליך זה מוביל לעלייה בדימוי העצמי, עלייה בהישגים הלימודיים, שיפור האקלים החברתי והקטנת מידת האלימות בביה"ס.

 

תכנית הדיאלוג מעודדת שיח וקשר אישי ומתקיימת בסביבה תומכת ומאפשרת. 

 

 

מטרות העבודה בקבוצה

 

  1. חיזוק הקשר בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם.
  2. הכרות ויצירת סביבת עבודה תומכת בקרב קהילת ביה"ס.
  3. הקניית כלים ומיומנויות בשיח הדיאלוגי.
  4. יצירת מסגרת תומכת להכרת החזקות ואזורי הצמיחה של התלמידים והמורים.

קבוצות דיאלוג

כניסה למערכת