קישור למפגשים 7.2.2021

מפגש מרכזי 19:30

קישור למפגשים 10.2.2021

מפגש מרכזי 19:30

בתום המפגש המרכזי - מוזמנים למפגש עם הנהלה ותלמידים לשאלות ותשובות

נחשון

עמ"ט + אחרים

מופת

אחרים

כניסה למערכת