הודעה להורים,לתלמידים ולצוות החינוכי

מנהלים מורים הורים ותלמידים יקרים,
אנו נמצאים ברגעים קשים, של חוסר ודאות ותהיות מה צופן פני עתיד, אך עם זאת אנחנו ערוכים היטב לקראת החלטות
קשות.
ביום חמישי 03/12 כונסו כל מנהלי מוסדות החינוך, רכזי תקשוב, סגנים פדגוגיים והשירות הפסיכולוגי העירוני במטרה
להיערך היטב לקראת החלטת משרד הבריאות ומשרד החינוך לסגירת מוסדות החינוך בעיר ומעבר ללימודים מרחוק.
מרגע שתצא ההודעה ע"י ממשלת ישראל על סגירת מוסדות החינוך, בתי הספר יפעלו במתכונת של לימודים מרחוק.
1 .מנהלי בתי הספר יפרסמו את מערכות השעות ללימודים מרחוק.
מערכות השעות תהינה מותאמות לשכבות הגיל הרלוונטיות ומותאמות לתכניות הלימודים
2 .מורים בבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכוניים ערוכים עם "בנק" משימות לימודיות על פי שכבות הגיל.
3 .הלימודים יהיו אינטראקטיביים בנוסף למשימות עבודה לתרגול, בזמן בו לא מתקיימים שיעורים סינכרוניים.
4 .מערכות השעות תוכננו מתוך חשיבה 'במגבלת זמן ריכוז' של התלמידים מול המסכים ומניעת עומס על הרשת,
לכן חלוקת השעות תהינה כדלקמן:
 יסודיים א'- ו' מהשעות 00:08 ועד 00:10.
.12:00 -10:00 מהשעות הביניים חטיבות 
.14:00 -12:00 מהשעות התיכוניים הספר בתי 
בין השעות ובמהלך היום ישלחו משימות ע"י המורים, מותאמות על פי שכבות הגיל.
5 .אם יהיה שינוי בהיקף השעות או בשעות עצמן ללימודים מרחוק, תימסר הודעה לתלמידים באמצעות פורטל Each.
6 .אגף החינוך פותח חדר מצב ותמיכה למורים ולתלמידים בהפעלת למידה מרחוק. חדר מצב יהיה במרכז פסגה.
כל המענים יינתנו באמצעות מדריכים טכנו פדגוגים החל מ00.8 ועד השעה 00:14 ,מס' טל' יימסר בהמשך. בנוסף תינתן
הדרכה ותמיכה סינכרונית.
התלמידים יתבקשו לקחת את ספרי הלימוד מתוך התאים הביתה.
השירות הפסיכולוגי בעיר יפתח קו חם מידי יום בין השעות 00:9 -00:12 בבוקר ו00:17- 00:20 בערב. הפניה תעשה דרך
המוקד העירוני.
7 .אגף החינוך החל להתארגן לקראת רישום לבתי הספר העל יסודיים על פי המגבלות שינחה משרד הבריאות.
מידע ועדכונים יעלו בכל עת בפורטל החינוך הרצליה
הורים ותלמידים יקרים,
זו היא שעת מבחן לחוסנה של קהילת העיר הרצליה ולחוסנה של מדינת ישראל.
עברנו משברי חירום קשים יותר, צלחנו מתקפת טילים אכזרית בעבר וחווים טרור מצד אויבנו גם כעת.
אנחנו נתגבר ונדע לצלוח גם את המשבר הזה, כי יש בנו תעצומות נפש עילאיים, ערבות הדדית ויכולות מקצועיות גבוהות.
אנחנו נישאר כאן, אנשי החינוך, פסיכולוגים, יועצים, מנהלים מורים ועובדי מנהל כדי להיות קשובים לכם, לסייע ולתמוך
ברגעים אלו.
אנחנו יחד "הצבא הכי חזק בעולם" וככאלה גם ננצח!
ד"ר יעקב נחום
מנהל אגף החינוך

כניסה למערכת