פתיחת הלינק לתשלום מותנית באישור הכנסת לאישור תשלומי השאלת הספרים. בהינתן אישור התשלומים – הלינק יפתח. 

כניסה למערכת