ברל"ה (בית ספר ראשונים למען הקהילה) יוזמה חינוכית בהובלת תלמידים וצוות ההוראה במגמת משפטים בתיכון הראשונים

היוזמה ברל"ה הינה מיזם חינוכי ייחודי למגמת משפטים בתיכון "ראשונים". 

יוזמה זו משלבת בין לימודי משפטים לבין מעורבות בקהילה מתוך מטרה לאפשר לתלמידים להתנסות באופן מעשי בפתרון סוגיות שונות תוך מתן סיוע לקהילה. התלמידים חוברים לעורכי דין ומעניקים לקהילה סיוע שעיקרו במיצוי זכויות. התלמידים נחשפים לפרקטיקה ולומדים נושאים חדשים באופן עצמאי תוך ביצוע חקר של הנושא. באמצעות החשיפה לסוגיות שונות המגיעות לטיפול היוזמה, התלמידים נוטלים חלק פעיל ומעורב בקהילתם תוך קידום ערכים בסיסיים של נתינה, התנדבות והתחשבות בזולת. 

היוזמה זכתה בפרס הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות לשנה"ל תשע"ט

בברכה,מיכל איילון קרני

תיכון עירוני הראשונים הרצליה

כניסה למערכת