תלמידי התכנית "ביולוגיה חוקרת" יצאו לסיור בגן לאומי חוף השרון בהדרכתם של רכז המגמה ד"ר עומר חורש והמורה לביולוגיה יעקב הרנוי. בסיור יישמו התלמידים שיטות מחקר עליהן למדו בכיתה מניתוח מאמרים מדעיים וקטעי מידע שעסקו במדיניות סביבתית, בביואתיקה ובחשיבות שימור מגוון המינים, ומטרתו הייתה להפוך אותם לאנשים חושבים יותר, שואלים שאלות ומודעים לסביבתם ולבריאות כדור הארץ. התלמידים אספו נתונים מהשטח, אותם עיבדו בכיתה בדו"ח שהוא מעין מאמר מדעי שהם כתבו, ובכך יישמו גם כתיבה מדעית. הסיור הוא ראשון מבין סדרת סיורים בהם מיישמים התלמידים שיטות מחקר עליהן למדו מתוך ניתוח של מאמרים מדעיים.

כניסה למערכת