תקנון ספרייה
 
 1.השאלת ספרים

הגשת תרגיל הסיכום בפעילות ההדרכה בתחילת כתה י' הינה תנאי הכרחי לקבלת השירות בספריה.השאלת ספרים אפשרית רק בהצגת כרטיס תלמיד/ תעודת זהות.

כל תלמיד בבית הספר יכול להשאיל בו זמנית 4 ספרים:

>ספר עיון – לשלושה ימים (לא יותר משני ספרים)

> ספר לימוד – ליום אחד (לא יותר משני ספרים)

> ספר קריאה – לשבועיים (ספר אחד בלבד)

> ספר קריאה באנגלית – לחודש (ספר אחד בלבד)

> מחזות – לשבוע (לא יותר משני ספרים)

ספרים שמורים, אנציקלופדיות, מילונים, כתבי עת, תדפיסי בחינות בגרות משנים קודמות אינם ניתנים להשאלה אלא לשימוש בספריה וכן ניתן לצלם מתוכם בבית הספר.

אין להעביר ספר מתלמיד לתלמיד ללא רישום דרך מחשב הספריה.

כל המאבד או משחית ספר יחויב לרכוש לספריה ספר חדש במקומו.

2. שימוש במחשבים

השימוש במחשבים פתוח לכל התלמידים לצורך כתיבת עבודות וגלישה באינטרנט.

חל איסור על משחקי מחשב בספריה.

קבצים שיישמרו על גבי מחשב הספריה יימחקו בסוף היום, מומלץ לשלוח את העבודות שנכתבו לתיבת הדוא"ל האישי.

3. התנהגות בספריה

הספריה היא סביבת עבודה שקטה לשירות התלמידים והמורים. התלמידים מתבקשים להתנהג בהתאם ולכבד את הוראות הספרניות.

את התיקים יש להשאיר בכניסה לספריה.

אין להכניס אוכל ושתיה לספריה.

כסף רב הושקע בספריה בשנים האחרונות. יש לשמור על שלמות הרכוש והציוד, הספרים והמחשבים.

 
 
כניסה למערכת