https://www.each.herzliya.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2264993

https://each city-school

מידע כללי והנחיות לרישום

   * ההנחיות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדות לשני המינים.

רשימת הקורסים

תכנית each הרצליה לתלמידי כיתות ט' בשנת תשע"ט תכלול 8 קורסים:

תאטרון, אמנות, מוסיקה, סינית, משפטים, לוויינים וחלל, חדשנות דיגיטלית, תכנות פייתון.

הקורסים פתוחים לכל תלמידי ט' מכל החטיבות וכל תלמיד יכול להשתתף בקורס אחד בלבד.

כיצד יתקיימו הלימודים?

פתיחת התכנית – יום הלימודים הראשון יתקיים ב- 20.11.2019

סיום התכנית – יום הלימודים האחרון יתקיים ב- 06.05.2020
ביום הסיום תתקיים פעילות מיוחדת – יום שיא של התכנית

 • הלימודים במסגרת each יתקיימו בימי רביעי בין השעות 15:00- 16:30 בכל התיכונים.
 • כל תלמידי שכבה ט' יסיימו את יום הלימודים במסגרת הפורמלית עד השעה 14:30.
 • תלמידי each ימשיכו את יום הלימודים בתיכון.

תהליך הקבלה ורישום ומועדי ראיונות אישיים

תהליך הקבלה ללימודים במסגרת מודל each מורכב משלושה שלבים:

א: רישום מקוון

רישום זה הוא בקשה להשתתף בקורס. ואינו מהווה אישור קבלה לקורס!!!

 • הרישום יפתח ב-31.10.2019 בשעה 14:00
 • הרישום יסתיים ב-02.11.2019 בשעה 22:00

בטופס הרישום תידרשו לאשר את קריאת התקנון והסכמתכם להשתתפות בנכם/בתכם בתכנית

ב: ראיון אישי

כל תלמיד שנרשם לקורס נדרש להגיע לראיון אישי עם מורה ו/או רכז הקורס, בתיכון בו יתקיים הקורס.

הראיונות יתקיימו בתאריכים 4-6.11.2019 בהתאם לטבלה בראש הדף

ג. אישור קבלה ללימודים 

 • תעודה המעידה על התנהגות טובה מאוד!!!!
 • צוות פדגוגי בתיכון ייבחן את מידת ההתאמה של כל תלמיד לקריטריון הקבלה לקורס אותו הוא מבקש ללמוד.
 • אישור קבלה ללימודים יינתן לתלמיד שעונה על כל הקריטריונים לקבלה לקורס. 
 • הודעה על קבלה/אי קבלה ללימודים תשלח באמצעות email לתלמיד ולהורים לאחר שיסתיימו כל הראיונות האישיים ולא לפני ה-07.11.2019.

קוד לבוש

תלמידי each נדרשים להתנהג בהתאם לקוד לבוש כפי שנדרש במסגרת הלימודים הרגילה.

הסעות

מערך היסעים יעבור בין החטיבות, יאסוף את תלמידי each ויפזר אותם בתיכוניים בהם מתקיימים הקורסים. 

חזרה הביתה בסיום הלימודים בתיכון היא באחריות תלמידים/הורים.

שימו לב !!!

 • ניתן להרשם לקורס אחד בלבד.
 • הלימודים בקורס בתיכון במסגרת "each" אינם מקנים קבלה אוטומטית לתיכון בו נלמד הקורס.
 • לימודים אלו אינם מחייבים את התיכון לקבל אותך ללימודים בשנת הלימודים הבאה!!! 
 • קבלה לתיכון תתבצע על פי נהלי הרישום ברשות עבור כל התלמידים.
 • הרישום מוגבל ל-28 תלמידים מקסימום בכל קורס ועד 17 תלמידים בקורס line art במוז"ה

אם עדיין לא נרשמת, לחץ כאן לרישום

כניסה למערכת