הצטיינות לימודית

הצטיינות בלימודים תינתן לתלמידים על פי הקריטריונים הבאים:

תלמידים שממוצע ציוניהם הוא 90 ומעלה יקבלו תעודת הצטיינות.

תלמידים שממוצע ציוניהם הוא 95 ומעלה יקבלו תעודת הצטיינות יתרה.

הצטיינות לימודית מותנית:

בהצטיינות חברתית ובעמידה בדרישות התכנית למעורבות חברתית ולהתפתחות אישית.

בהתנהגותו  ובתפקודו של התלמיד בפעילויות בית הספר, לרבות בפעילויות התכנית החברתית-ייעוצית והמעורבות החברתית.

 

הצטיינות חברתית

הצטיינות חברתית תינתן לתלמידים על פי הקריטריונים הבאים:

תלמידים שהצטיינו בפעילותם למען החברה והקהילה .

תלמידים אשר פעלו בשתי מסגרות ויותר במשך שלוש שנים מלאות.

תלמידים שתרומתם לבית הספר ולקהילה ייחודית

כניסה למערכת