https://www.youtube.com/watch?v=XCmUmCP-s-o&feature=youtu.be

https://youtu.be/6zRLrUBIYc4

 

המגמה מכשירה את תלמידיה להשתמש בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת. התלמידים במגמה לומדים את מקצועות הבסיס לעולם המחשוב, דרך לימוד מערכות תקשורת, רשתות תקשורת ו- WIFI, אבטחת מידע ובניית רשת מאובטחת לארגון. 

קהל היעד: תלמידי מב"ר, אתגר וחינוך מיוחד. 

במהלך הלימודים נחשפים התלמידים :

 • ליישומי הציוד ולפרוטוקולים המותקנים ברשתות עסקיות, תוך התמקדות ברשתות ממותגות, דרישות טלפוניה IP ואבטחה.
 • ידע רחב באיתור תקלות בסיסיים ברשתות.
 • כישורים הדרושים על מנת לאייש משרות של מתקיני רשתות ביתיות. 
 • לפתח את הכישורים הדרושים לטכנאיי  רשתות, טכנאיי מחשבים, מתקיני כבלים ואנשי תמיכה טכנית.   
 • להתוודע לשרתים המספקים שירותי דוא"ל, שטחי אחסון ברשת וגישה מאושרת.
 • ללמוד גם על נושא יחסי האנוש הדרושים למשרות כגון אנשי תמיכה טכנית ושירות לקוחות.

לימודי מגמת תקשוב  מאפשרים:

 • מקצוע נדרש בשוק העבודה.
 • קבלת תואר CCNA  של חברת סיסקו.
 • קבלת 8-10 יחידות בגרות.
 • השתלבות בכל ארגון הקשור בתשתיות מחשב.
 • אפשרות להמשיך וללמוד יג ו – יד לתואר טכנאי והנדסאי תקשורת .
 • שילוב ביחידות הייטק בצבא. מגמת תקשוב תורמת להתפתחות האישית:
 • מפתחת מיומנויות, יישום וניתוח.
 • לימוד מקצוע עכשווי, דינאמי, מתפתח, רלוונטי.
 • מהווה קרש קפיצה להצלחה בתחומים מגוונים.
 • פיתוח יכולת עבודה והתמודדות עצמאית.

בנוסף ……

תלמידים הלומדים במגמה יוכלו להשתלב במיזם "האקדמיה של סיסקו" ולקבל מחברת ההי טק סיסקו תעודה בינלאומית המכירה במומחיותם בתחומים אותם החברה מייצגת בנושאים בהם למדו.

תעודה זו תאפשר לבוגרים להשתלב בעבודה ולפתוח בפניהם את הצוהר בהשתלמויות עתידיות במהלך חייהם.

 

רציונל המגמה :

מגמת תיקשוב נועדה לתלמידים שאינם פונים למדעי המחשב ובכל זאת רוצים להשתלב בעולם ההי-טק. המגמה מאפשרת לתלמידים לרכוש ידע בתחום ה- IT יחד עם התמחות המתאימה לכישוריהם.

תקשורת: תחום העוסק בבניות מערכות תקשורת עבור תשתיות תיקשוב, מערכות אבטחה, חוות שרתים וכדומה.

מערכות :

בעולמינו בצד כל מערכות ההיי טק קיימים אנשי system. אותם בעלי מקצוע אשר מכינים את התשתית. התקנת המחשב, טיפול בתקלות, חיבור לרשת, התקנת מערכות האבטחה וקשר עם חברות ההיטק הנותנות שירותי System.

 

 

 

מקצוע מובילמגמת תקשוב – לתלמידי מב"ר, אתגר וחנ"מ

תכנית לימודים מערכות תקשוב %30 –מעבדהכיתה י`

רציונל לתכנית הלימודים

מטרת היחידה להקנות ידע על רכיבי המחשב ותפקידם ורכישת ידע בהכרת מערכת ההפעלה ויסודות בתקשורת מחשבים. התלמידים יכירו את כלי העבודה המשמשים את הטכנאי, ויתוודעו לסביבת העבודה של הטכנאי ולאמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתו. התלמידים ירכיבו מחשב, יתקינו ויגדירו מערכת הפעלה, ויחברו את המחשב, לרשת ולרכיבי קלט ופלט חיצוניים.

ממטרת על זו נגזרים היעדים הבאים:

 • להכיר מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב.
 • להכיר את חלקי המחשב ותפקידם.
 • להכיר את סביבת העבודה של הטכנאי, הוראות הבטיחות וכלי העבודה של הטכנאי
 • להכיר את יסודות ההתקנה והתחזוקה של מערכת ההפעלה
 • ליישם את הידע כך שיוכל להרכיב מחשב על פי דרישה.
 • ליישם את הידע כך שיוכל להתקין מערכת הפעלה על פי דרישה.
 • ליישם את הידע כך שיוכל לחבר את המחשב לרכיבי קלט ופלט חיצוניים.
 • ליישם את הידע כך שיכול לחבר את המחשב לרשת מקומית ולאינטרנט.
 • להכיר דרכים באיתור תקלות ופתרונן.
 • ליישם את הידע כך שיוכל לפתור תקלות ללקוחות.

מקצוע מובילמגמת תקשוב

תכנית לימודים מערכות תקשוב  ( 70% )

רציונל התכנית

מטרת יחידה זו היא להקנות ידע בתחומים: רשת מקומית, רשת רחבה, רשת האינטרנט, אבטחת רשת ומיומנויות תקשורת בין טכנאי ללקוח.

ממטרת על זו נגזרים היעדים הבאים:

 

 • להכיר את רשת התקשורת המקומית LAN .
 • להכיר את רשת התקשורת הרחבה WAN
 • להכיר את עקרונות רשת האינטרנט.
 • להכיר את עקרונות התקשורת בין רשת מקומית לרשת האינטרנט.
 • להכיר את עקרונות התקשורת בין רשת מקומית לרשת רחבה.
 • להכיר את עקרונות התקשורת של רשת אלחוטית.
 • להכיר שירותי רשת שונים.
 • להכיר עקרונות באבטחת רשת.
 • ללמוד כישורי תקשורת בין-אישיים, טכנאי מול לקוח.

 

כניסה למערכת