רכז ביולוגיה בבית הספר הדר' עומר חורש מוביל השנה מספר פרוייקטים ביניהם:

כניסה למערכת