כיתת המחוננים העירונית פועלת ברוח תכנית נחשון לפיתוח אישי-חברתי, מדעי וערכי ומאפשרת לכל תלמיד ותלמידה בניית תכנית אישית במסלול אקדמיה בתיכון, מחונני על ותכנית הנשיא. בכיתה לומדים בוגרות ובוגרי כיתת המחוננים בחטיבת הנגיד.  תלמידים נוספים שמעוניינים להצטרף לכיתה יתבקשו לעמוד בהצלחה בבחינת ההתאמה במכון קרני.

 רכזת מסלול מצטיינים: נטע הוכמן

 

כיתות המחוננים בתיכון הראשונים

בתיכון הראשונים פועלת תוכנית לתלמידים מחוננים מזה כ-30 שנה. אנו נמצאים תחת פיקוח האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך, ופועלים תוך שיתוף פעולה הדוק עם האגף, ובהתאם לדרישותיו.

עקרונות התוכנית:

 1. התאמה אישית – התאמת תוכנית לימודים ותוכנית אישית המותאמת ליכולותיו של כל תלמיד. תפירת "חליפה אישית לכל תלמיד" לאחר הכרות מעמיקה וזיהוי היכולות האישיות של כל תלמיד ותלמידה. התוכנית האישית באה לידי ביטוי בלימוד מקצועות מסויימים באופן מואץ, בהקדמת מבחני בגרות, בהשתתפות במסגרות חיצוניות לביה"ס: אקדמיה בתיכון – שילוב לימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, במדעני העתיד, ועוד, ובתמיכה בצרכים המיוחדים של תלמידים אלה.
 2. השכלה – פדגוגיה חדשנית ומותאמת במקצועות השונים תוך שימוש במיגוון שיטות הוראה – חקר, פרוייקטים ועוד.

תוכניות העשרה מגוונות בתחומים שונים: מדעיים, ערכיים, חברתיים, רוח ואמנות.

שימת דגש על חשיבה יצירתית וביטוי אישי.

 1. תהליך אישי וכיתתי – עבודה על דיאלוג והקשבה, דיונים מעמיקים ואיכותיים, פיתוח כלי הביטוי של התלמידים, מתן מרחב לחופש פעולה אישי, חברתי ופוליטי.
 2. מימד ערכי – עיסוק עומק בנושאים עקרוניים, רלבנטיים וחשובים הן מהזווית האישית והן מהזווית החברתית. התנהלות ערכית ומכבדת.
 3. תרומה ומנהיגות – עידוד תרומה לכיתה לביה"ס ולחברה. פיתוח מנהיגות יצירתית.

התוכנית מתבססת על עקרונות תוכנית נחשון, ומושפעת ממנה במס' נקודות חשובות.

תרומת תוכנית נחשון – רמון לכיתות המחוננים:

 1. יום ייעודי בשבוע בו מרוכזת הפעילות.
 2. עיסוק במוקדי הכוח – השכלתי, ערכי, אישי.
 3. פיתוח וטיפוח מנהיגות ומעורבות חברתית החשובים ביותר למחוננים.
 4. דגש על עבודת צוות. מיתון הישגיות יתר ותחרותיות מוגזמת.

 

העשרה בכיתות המחוננים:

 • סדנאות – דיבייט, תקשורת, מוטיבציה.
 • סמינרים חברתיים – ניצנה בי', סמינר רמון ביא', סמינר יב'.
 • ODT – משחקי צוות ומנהיגות (י')
 • הצגות – (י', יא', יב')
 • ימי קולנוע  (י', יא', יב')
 • סיורים הסטוריים בשיתוף צוות ההסטוריה – עמק יזרעאל, ירושלים (י', יא')
 • מכון וייצמן (י')
 • ביקור בכור בשורק (יא')
 • ימי עיון באוניברסיטה (2 בשנה, י', יא', יב')
 • מרכז רבין (יא')
 • בית המשפט העליון (יב')
כניסה למערכת