כיתות לתלמידים ותלמידות שעברו ועדת קלה עירונית לפני קבלתם לבית הספר. מרבית תלמידי כיתות האתגר זכאים לתעודת בגרות, וזאת בזכות למידה בקבוצות קטנות ובחניכה אישית.  הכיתה נותנת מענה מיטבי לשילוב של היכולת הלימודית, התפקוד בבית הספר וההתנהגות.

 

רכזת ואחראית כיתות אתגר: גליה ברגמן וחנה ברזידה

כניסה למערכת