מגמות הלימוד

מגמת ביולוגיה

מגמת ביולוגיה חוקרת

מגמת מדעי המחשב

מגמת פיזיקה

מגמת כימיה

 

מגמת מנהל עסקים

מגמת פסיכולוגיה ומגדר

מגמת משפטים

   

מגמת ספרות

מגמת היסטוריה

מגמת מוסיקה

מגמת קולנוע

מגמת ערבית

 

מגמת תקשוב

מגמת חינוך גופני