רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תש"פ לתלמידי שכבה י"א

היסטוריה;

כיתות עיוניות, רב תחומיות, מצטיינים:

 1.   משלום למלחמה ולשואה, ד"ר קציעה אביאלי טביביאן, הוצאת מט"ח
 2.   בונים מדינה במזרח התיכון, ד"ר קציעה אביאלי טביביאן, הוצאת מט"ח
 3.   ממדינת מקדש לעם הספר, דוד שחר, הוצאת רכס

לשון :

"בשבילי הטקסט" מאת קורן נשר שרעבי ונוגה גנאל. הוצאה לאור: שרי

 

תנ"ך;

תנ"ך זמן לבגרות, 1-3 נושאי בחירה. פלורה ויניצקי

 

ספרות:

לתלמידים שאינם בפרויקט השאלת ספרים- תעשה רכישה מאורגנת  של מקראה בתחילת השנה.

 

אזרחות עולים חדשים:

"אזרחות האתגר" ניסן נווה

 

מתמטיקה:

         3  יחל מואץ (יא8)

                         

                 יצחק שלו & אתי עוזרי –  מתמטיקה 3 יח"ל חלק ג שאלון 803

 

3 יח"ל

 •       יצחק שלו & אתי עוזרי –  מתמטיקה 3 יח"ל – חלק א' שאלון 801 + חלק ב' שאלון 802 (כתום)
 •       מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב- 3 יחידות לשאלון 802. החל ממועד קיץ תשע"ג.
 •       לתלמידי כיתות  ח"מ – יצחק שלו & אתי עוזרי –  מתמטיקה 3 יח"ל – חלק ב' שאלון 802   (ספר ירוק עם פס אפור – ספר עם מקום כתיבה)

 

4 יח"ל

 •       בני גורן –  מתמטיקה (4 יח"ל) חלק ב'-1  לשאלון 804 (כתום-צהוב)
 •       בני גורן –  מתמטיקה (4 יח"ל) חלק ב'-2  לשאלון 804  (צהוב-אפור)

5 יח"ל

 •       בני גורן –  מתמטיקה (5 יח"ל) חלק ב'-1  לשאלון 806  (אדום-ירוק)
 •   בני גורן –   מתמטיקה (5 יח"ל) חלק ב'-2  לשאלון  806  (אדום-סגול)

 

אנגלית:

מואץ י"א

 1. Advance to Module G – UPP 
 2. Point to E – UPP
 3. All My Sons – ECB
 4. 5 Point Literature Program – Option 1 – UPP
 5. New Practical Grammar – ECB – (הוספה חדשה)

י"א 5 יח"ל

 1. High Points course book + workbook – ECB
 2. Point to E – UPP
 3. 5 Point Literature Program – Option 1 – UPP
 4. New Practical Grammar – ECB

י"א 5 יח"ל – תלמידי מב"ר ואתגר

 1. Point to E – UPP
 2. Point to C – UPP
 3. 5 Point Literature Program – Option 1 – UPP

י"א 4 יח"ל

 1. Making Sense course book + workbook – ECB
 2. 4 Point Literature Program – Option 1 – UPP
 3. Point to C – UPP

 

י"א 3 יח"ל

 1. Point to 3 – Modules a & C – UPP
 2. Point to 3 – Module B Log – UPP

 

כימיה מקצוע בחירה :

 1. טעם של כימיה ממ' וממ"ד / אירית הרשקוביץ, צביה קברמן, יהודית דורי.
 2. כימיה זה בתוכנו, ממ' וממ"ד / דבורה קצביץ.
 3.   חומר למחשבה לכיתה י"א / אורית מולווידזון, ידידה גוטליב.(צהוב)
 4.   הכימיה אתגר– ספר נתונים איטה כהן המחלקה להוראת מדעים.
 5.   חוברת עבודה שנרכשה בתחילת יוד

 

מוסיקה מקצוע בחירה :

 1.   הרמוניה טונלית, כרך א' / דן הנדלסמן.
 2.   תולדות המוסיקה מימי הביניים עד המאה העשרים / יהודית כהן.
 3.   פיתוח שמיעה מוסיקלית לחט"ע, ממ' וממ"ד/ יפים יופה.

מחשבים מקצוע בחירה :

 1.   מבני נתונים בשפת ג׳אווה  הוצאת מבט 
 2.   מודלים חישוביים, הוצאת מבט

ספרות מגמה

אנטיגונה- הוצאת ט כרמי.

סיפור פשוט-  שי עגנון

 

פיזיקה מקצוע בחירה :

מכניקה ניוטונית עדי רוזן כרך א' + כרך ב'.

 

ערבית:

חוברת בית ספרית – תירכש במרוכז בתחילת השנה

חוברת הפועל הערבי \רות בן אבי – תירכש במרוכז בתחילת השנה

מילון ערבי – עברי \אברהם שרוני בלבד!

 

תקשוב – מקצוע בחירה (אתגר, מב"ר)

ספר התקשוב – עריכה עצמית
תלמידים שאינם בהשאלת ספרים תעשה רכישה מרוכזת.

 

** תלמידי כיתות ח"מ  יקבלו רשימת ספרים בתחילת השנה.

 

כניסה למערכת