עבודות בחנ"ג לתלמידים בעלי פטור קבוע

שכבת יוד שכבת י"א שכבת י"ב