שיח מברר זהות

פרוייקט מארג

קהילת הראשונים מציגה את "מארג" – אוסף תכניות חינוכיות מקוריות שפותחו בבית הספר, בתחום שיח מברר זהות ציונית, יהודית וישראלית- דמוקרטית. התכניות נבנו במהלך ארבע השנים האחרונות בשיתוף הנהגות המורים, התלמידים וההורים ומייצרות מרחבים שונים, בבית הספר ומחוצה לו, לשיח מברר זהות.

התפיסה הייחודית של תיכון "הראשונים"

אנו מטפחים את תחושת השייכות לתרבות ולמורשת היהודית והאוניברסלית, מתוך תפיסה שהאדם הינו חלק ממארג תרבותי, חברתי, לאומי ואוניברסלי. אנו חותרים ליצירת דיאלוג עם ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה ופועלים על מנת לאפשר לתלמידים בחירה מושכלת של השקפת עולם.

סימני דרך – עת לדעת

המוצר "עת לדעת" מכניס תלמידים למעגל הלמידה באמצעות קיום דיאלוג עם התלמידים, פיתוח ידע אישי, חברתי ולאומי, בירור עמדות דרך עיסוק בדילמות וקריאה לפעולה וללקיחת אחריות. הוא מחבר את התלמידים לזהות אזרחית, יהודית וציונית, תוך התייחסות לסוגיות, לאירועים ולאישים מהעבר ומההווה באופן של לימוד וחוויה.

בדרכנו – פעילות לזהות המורה

המוצר בדרכנו פל"ה – פעילות לזהות המורה ייחודי בעובדה שהוא פונה אל אוכלוסיית מורי בית הספר ועוסק בזהות הפדגוגית שלהם. המוצר עונה על הצורך האישי והמקצועי של המורים לשתף, להתייעץ ולהעשיר עצמם בידע רלוונטי לזהותם המקצועית ומתוך כך, פונה גם לזהותם האישית.

ערכים בדרכים – בשביל הארץ

מוצר "בשביל הארץ" הינו תכנית סיורים ומסעות תלת שנתית, רב תחומית, מובנית שמטרתה הכרת הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לארץ ישראל )לנוף, לטבע, לאדם ולחברה(, למדינת ישראל ולמורשת.

האתגר שבדרך – ישראל 100

המוצר המארגי "ישראל 100 – האתגר", הינו תכנית לימוד החושפת את התלמידים לדילמות עימן מתמודדות המדינה והחברה הישראלית מאז קום המדינה ובראייה עתידית. החשיפה לדילמות נעשית בשימוש במיומנויות של משחוק, עבודת צוות, חקר ודיבייט

בדרכי ראשונים – ושמחת בחגיך

מוצר "ראשונים בחגים" מזמין את כלל קהילת הראשונים לעסוק בסוגיות בירור הזהות האישית והקולקטיבית הישראלית-יהודית באופן מעמיק, תוך רצון לציין את החגים ולהעניק משמעות ותכלית רלוונטיים לימינו אנו.

פסיפס ישראלי

המוצר "פסיפס ישראלי", נענה לערכים בחזון הבית-ספרי, ומכיל מתווה למפגשים דיאלוגיים שכבתיים, מכוונים ומונחים, בין תלמידי ומורי תיכון "הראשונים" לבין קבוצות שונות בחברה הישראלית.

שירה הנוער

מוצר "שירת הנוער" מעלה על נס את השירה והזמר העברי: כטקסטים תרבותיים דרכם יכול התלמיד להכיר את מקורותיו היהודיים-ציוניים-ישראליים ולברר את יחסו אליהם. כטקסטים דיאלוגיים, המאפשרים עיסוק בסוגיה או בדילמה משמעותית הרלוונטית לחיי התלמיד, שיפוט מוסרי וגיבוש עמדה.

 

כתבו על הפרוייקט שלנו:

הישג מרשים לתיכון הראשונים: אות המצוינות בחינוך יהודי ציוני ואזרחי-דמוקרטי

את הפרס קיבל תיכון הראשונים בהרצליה מוועדה מטעם "מארג – כל ישראל חברים" לאחר שהוצגו בפנייה התכניות החינוכיות המקריות שפותחו בבית הספר. סיגל דוד, מנהלת התיכון: "אות המצוינות שקיבלנו, כמו הפרסים האחרים, הם הוקרה לחדר מורים מיוחד ואיכותי, הפועל מתוך אהבה ותחושת שליחות

שרון יונתן, שרון און-ליין 11 ביולי 2020

אות המצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי-דמוקרטי ניתן ביום חמישי לתיכון הראשונים בהרצליה. האות ניתן לאחר מפגש שהתקיים עם חברי ועדת האות, מטעם מארג – כל ישראל חברים. המפגש שהתקיים בזום, בשל המגבלות, נמשך ארבע שעות, במהלכן הציגו תלמידים, מורים והורים את העשייה החינוכית ערכית בפני חברי וועדת האות.

קהילת הראשונים הציגה את התכניות החינוכיות המקוריות שפותחו בבית הספר, בתחום שיח מברר זהות ציונית, יהודית וישראלית- דמוקרטית. התכניות נבנו במהלך ארבע השנים האחרונות, תכניות שמייצרות מרחבים שונים, בבית הספר ומחוצה לו, לשיח מברר זהות.

כבוד: פרס חינוך ארצי לתיכון הראשונים מהרצליה

שבוע לאחר הענקת פרס החינוך הארצי לתיכון הראשונים בהרצליה, חושפת המנהלת סיגל דוד את הסוד של המוסד, שאליו נכנסה לפני 24 שנים

פרס החינוך נקבע על פי 14 קריטריונים ובהם למידה משמעותית, קידום תהליכי הוראה למידה והערכה, פיתוח תכניות לימודים בסביבות למידה מגוונות, שיתוף הורים ועוד. בחירת עשרת המוסדות המצטיינים הארציים הינה תהליך מורכב המתחיל בבחירת מצטיינים מחוזיים על ידי ועדות מחוזיות ומתקדם לבחירת המצטיינים הארציים. הוועדה סיירה בבית הספר ותלמידים הציגו בפני חבריה פרויקטים שונים 

המשך קריאה…

זכייה בפרס החינוך הארצי לשנת תשע"ט

זהו הפרס היוקרתי ביותר שמעניק מידי שנה משרד החינוך לעשרה בתי ספר על יסודיים מצטיינים

70 שנה לאחר הקמתו, הייתה לתיכון הראשונים בהרצליה עדנה. השבוע קיבלה מנהלת בית הספר, סיגל דוד, בשם כל הצוות החינוכי, את פרס החינוך הארצי של משרד החינוך; הפרס היוקרתי ביותר המוענק מדי שנה למספר מצומצם של בתי ספר מצטיינים בכל רחבי הארץ וכולל גם פרס כספי. לפני כמה חודשים זכה תיכון הראשונים בפרס החינוך המחוזי, ובתחילת השנה זכה בפרס מיוחד על קליטה מיטבית של מורים חדשים בבית הספר.

"המוטו של בית הספר 'מסורת של מצוינות, מעורבות וחדשנות' מתורגם מדי יום, הלכה למעשה, בכל המסגרות והתחומים", נאמר בנימוקי הזכייה של ועדת פרס החינוך הארצי. "הוא חדשן ויוזם, ומפתח תוכניות פדגוגיות איכותיות, חדשניות ורלוונטיות, שנותנות מענה לכלל התלמידים במגוון מסלולים. בית הספר הציב לו כמטרה לקדם תלמידים עם צרכים ייחודיים, ולאפשר להם להגשים חלומות. פותחו שיטות הוראה חדשניות, שיאפשרו לתלמידים הצלחה מיטבית. שיעור הזכאות לבגרות בכיתות החינוך המיוחד בשנים האחרונות הם 90 אחוז".

המשך קריאה…