כיתות שח"ר

כיתות שח"ר

כיתת מב"ר

כיתות שמבוססות על למידה ממוקדת, שבנויה בחלקה על עבודה בקבוצות קטנות ובמרתונים לקראת בחינות בגרות, שפרוסות במועדים שונים. כיתות המב"ר הן כיתות דגל בבית הספר, וכל תלמידיהן זכאים לתעודת בגרות מלאה.

 

כיתת אתגר

כיתות לתלמידים ותלמידות שעברו ועדת קבלה עירונית לפני קבלתם לבית הספר. מרבית תלמידי כיתות האתגר זכאים לתעודת בגרות, וזאת בזכות למידה בקבוצות קטנות ובחניכה אישית. הכיתה נותנת מענה מיטבי לשילוב של היכולת הלימודית, התפקוד בבית הספר וההתנהגות.
 

כיתה קטנה (חנ"מ)

כיתות חינוך מיוחד לבגרות מלאה.  מיועדות לבוגרות ובוגרי כיתות החינוך המיוחד בחטיבה שנמצאו מתאימים לבגרות מלאה.  בכיתות אלו מושם דגש על הוראה ולימוד בקבוצות קטנות, דרכי הבחנות מותאמות, ושילוב מלא בפעילויות הערכיות של השכבה ובית הספר.

רכזת כיתות שח"ר: גלי ברגמן