מגמת פיזיקה

פיזיקה

שעות הלימוד

בכיתה יוד – שלוש שעות שבועיות

בכיתה י"א – שבע שעות שבועיות וכך גם בכיתה י"ב.

הערכה חיצונית והערכה בית ספרית

פיזיקה

*הערכה בית ספרית

ציוני מחצית

הציון בתעודה נקבע עפ"י מבחן, בחנים, עבודות והערכת המורה. משקל המבחן בציון בתעודה 50%, משקל הבחנים 25%, משקל העבודות 15% והערכת המורה 10%.

תלמיד שיסיים את כיתה יוד בציון מתחת 70 – יעבור מבחן מעבר בתחילת י"א כדי לוודא התאמתו להמשך הלימודים במגמה.

תלמיד י"א שיוגש בציון הגשה נכשל (מתחת 55), לא ייבחן במבחן הבגרות וייאלץ לעזוב את המגמה.

ציון סופי בקרינה וחומר: הערכה חלופית

ההערכה החלופית היא הערכה בית ספרית והיא מהווה 30% מהציון הסופי בתעודת הבגרות.

מיומנויות נרכשות

במגמת הפיסיקה אנו מאמינים בחינוך התלמידים לרכישה של מיומנויות והוספת יכולות לארגז הכלים של בוגר י"ב. בין היתר אנו מאמינים שמאד חשוב להקנות לתלמידים יכולת ללימוד עצמי של חומר חדש, יכולת של עבודת צוות טובה לפתרון בעיות ולניתוח בעיות מורכבות על מנת למצוא פתרון. כל זאת, בנוסף לידע הספציפי בפיזיקה.

את המיומנויות האלה אנו מתרגלים בכיתה בתרגול עצמי ובצוות, בקריאה ולימוד חומר חדש ובמעבדות החקר בתחומים השונים. אנו מצפים מבוגר י"ב לרכוש יכולות בתחומים אלה על מנת שיעזרו לו בעתיד בשרותו הצבאי, באוניברסיטה ובאזרחות.

תנאי הקבלה

  • ציון 80 ממוצע לפחות בלימודי מתמטיקה 4 יח"ל, או ציון 70 במתמטיקה 5 יח"ל.
  • סקרנות, מוטיבציה גבוהה, מוכנות לעבודה קשה.