תקנון בית ספר

תקנון בית הספר- תיכון "הראשונים" הרצליה

תקנון בית הספר הוא מסמך המגדיר את אורחות החיים ואת דרכי ההתנהגות בבית הספר. התקנון מתבסס על החזון הבית ספרי וערך כבוד האדם ומטרתו לקדם את תחושת המוגנות והרווחה של כל באי בית הספר ולהנעים את השהות בו. כוחו של התקנון יפה אם נקפיד לקיים אותו.

*התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לזכר ולנקבה כאחד

 1. הופעה ותלבושת

בית ספר כמוסד חינוכי המכבד את עצמו ואת מבקריו דורש מהבאים בשעריו להקפיד על  לבוש הולם. בבית הספר נהוגה תלבושת אחידה המחייבת את כל תלמידי בית הספר בעת שהותם במתחם ביה"ס ו/או בכל פעילות מטעמו עד לסיום שנת הלימודים (20.6). בימי שישי  נהוגה בבית הספר מדיניות "שישי חופשי" – ניתן להגיע לבית הספר ללא חולצת תלבושת אחידה. אך יש להקפיד על קוד לבוש ההולם מוסד חינוכי .

 • תלבושת אחידה הינה:
 • חולצת טריקו קצרה ללא כפתורים , חלקה או בדגם "אמריקאי" , עליה מוטבע סמל בית הספרבחזית החולצה מצד שמאל או על השרוול. החולצה חייבת לכסות את קו המכנסיים. חל איסור על לבוש של חולצות גזורות או חושפניות.
 • בתלבושת הקיץ– מכנסיים (לבנים ובנות) ללא מכנסונים.

בתלבושת החורף– התלמיד ילבש חולצת תלבושת אחידה עם סמל ביה"ס כבסיס מתחת למיזע (לסווטשרט)שחייב להיות בצבע אחיד , סריג פתוח או סריג סגור בצבע אחיד, ג'קט ללא כל הדפסים וללא סמלי מותגים.

 • חל איסור להגיעעם כפכפי גומי לבית הספר.
 • תלמיד ללא תלבושת אחידה:
 • לא יורשה להיכנס לשיעורים ללא תלבושת, כל ההיעדרויות הן בלתי מוצדקות.
 • התלמיד יופנה לספריה עד השגת תלבושת / עד השעה 12:00.
 • תירשם הערת מעקב במשו"ב  על הוצאה משיעור בגין תלבושת.
 • חלה חובה על התלמיד להשלים את החומר מהשיעורים בהם נעדר.
 • תלמיד שמגיע לבית הספר ללא תלבושת מעל שלוש פעמים במחצית לא יהיה זכאי לתעודת הצטיינות ולא יוכל לקחת חלק במשלחות בית הספר. התלמיד יוזמן לשיחה עם הוריו אצל רכז השכבה ויורד לו ציון בהתנהגות.
 1. נוכחות תלמידים בבית הספר( לפי חוזר מנכ"ל)

נוכחות סדירה בשעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של התלמיד להצלחתו בלימודים ולהישגיו. הנוכחות הינה מרכיב בהערכת הלמידה. היעדרויות רבות בלתי מוצדקות פוגעות בציונו של התלמיד. כלל זה חל גם על ההשתתפות בשיעורים מקוונים.

על פי הוראות משרד החינוך אין להתיר נסיעה לצורך חופשות משפחתיות בזמן ימי הלימודים.

בבית  הספר נהוגה "שיטת המנות" לפיה ציונו של התלמיד מורכב משני מדדים:

 • הישגים אקדמיים – ציוני מבחנים, בחנים, חלופות הערכה,הכנת שעורי בית.
 • נוכחות סדירה בשעורים – המורה ימנה את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות וישקלל אותן לפי המפתח הר"מ בכל מקצוע בנפרד.
 • היעדרויות מוצדקות:

לתלמיד יוכרו עד 15% מימי הלימוד כהיעדרויות מוצדקות במקרים הבאים.

 • היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה (עד שבוע ימים).
 • היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה (יום אחד).
 • תלמיד שתרם למען הקהילה ובשליחות בית הספר (בתיאום מראש עם רכז/ת השכבה ומחנך/ת)
 • היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה.
 • במקרים של מחלות כרוניות. היעדרות בשל צו גיוס או מיונים לצבא, שנת שירות, מכינות.
 • היעדרות בשל פעילות בתנועות הנוער בתיאום מול רכז השכבה.

התלמיד צריך להציג אישור למזכירת השכבה על ההיעדרויות הנ"ל על מנת שירשמו לו כמוצדקות. אישור על היעדרויות יש להגיש למזכירת השכבה לא יאוחר משבוע מיום ההיעדרות. במקרים חריגים לאחר פניית תלמידים ו/או הורים תתכנס וועדה בראשות סגנית מנהלת ורכז/ת שכבה לדון בהצדקת היעדרויות שהן מעל ל-15% .למען הסר ספק, ביה"ס יפחית את ציונו של התלמיד על פי שיטת המנות באותו מקצוע מעבר לשעות אלו.

 • במקרים של היעדרויות חוזרות:
 • המורה המלמד ירשום הערת מעקב במשו"ב.
 • תתקיים שיחה עם התלמיד ומחנך הכיתה.
 • יועבר דיווח להורים.
 • התלמיד והוריו יוזמנו לשיחה עם רכז השכבה ומחנך הכיתה.
 • דיווח לקצין ביקור סדיר.
 • שיעורים פרטניים

נוכחות התלמיד בשעה הפרטנית שנקבעה לו הינה חובה ומהווה חלק ממרכיב ההערכה. תלמיד שיעדר משיעור פרטני תירשם לו היעדרות בלתי מוצדקת.

 • נוכחות תלמידים בפעילויות החינוך החברתי

בבית הספר מתקיימת תכנית חינוכית חברתית-ייעוצית ענפה. תכנית זו הינה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. התלמיד חייב להשתתף בכל הפעילויות החינוכיות המתקיימות מטעם בית הספר, לרבות פעילויות המתקיימות בשעות אחה"צ והערב או בימי ו'. בזמן הפעילות על התלמיד לנהוג על פי הכללים ולהישמע להוראות הצוות החינוכי . ציונו של התלמיד בשיעורי חינוך מורכב מנוכחות, ומהשתתפות פעילה.

 • תלמיד שייעדר מפעילות חינוכית:
 • תירשם היעדרות במקצוע שנלמד בזמן קיום הפעילות.
 • יידרש לעשייה חינוכית משלימה (כגון: כתיבת עבודה, העברת שיעור חינוך בנושא..)
 • תלמיד שייעדר מעל 3 פעמים מפעילויות חינוכיות:
 • יישלח מכתב להוריו
 • תישקל יציאתו למשלחות בית הספר, מסע לפולין וכיוב'
 • נוהל שחרור תלמיד

תלמיד לא יוכל לעזוב את שטח בית הספר לפני השעה 12:00. תלמיד המבקש לצאת מבית הספר ימציא אישור מהוריו אותו יציג בפני מזכירת תלמידים או מחנך/ת הכיתה או רכז/ת השכבה. התלמיד יוכל לצאת מבית הספר רק לאחר שיצויד בטופס שחרור רשמי מהמזכירה. הטופס יוצג לשומר.

 • שינויי מערכת

על כל תלמיד להתעדכן בשנויי המערכת כפי שמפורסמים במשוב ובלוחות המודעות (הלוח השכבתי והלוח המצוי בסמוך לחדר המערכת).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. התחום הפדגוגי

תיכון "הראשונים" שם לו למטרה לקדם את תלמידיו לשיא ההצלחה, ללמידה משמעותית ולזכאות לתעודת בגרות מלאה. צוות בית הספר מחויב למטרות אלה ומשקיע בכך את מירב הכוחות המשאבים. בבית הספר תתקיים למידה באווירה לימודית תומכת ומכילה. התלמידים ינהגו אחריות, ילמדו באופן עקבי ושיטתי, יעמדו בכל המטלות הלימודיות וינהגו באופן מכבד המאפשר למידה להם ולחבריהם  בכיתה.

נוהל קיום שיעור

 • זמן השיעור 45 דקות. עם הצלצול יכנסו התלמידים לכיתה וימתינו למורה.
 • התלמידים מחויבים להתנהגות נאותה ומכבדת בכל השעורים.
 • תלמיד מפריע יוצא מהשיעור ויופנה לספרייה למטרת למידה.
 • בתום השיעור ייגש התלמיד למורה לבירור העניין.
 • במקרים חריגים יובא הטיפול למחנך/ת הכיתה ו/או לרכז/ת השכבה.
 • אין לאחר לשעורים ולפעילויות.
 • תלמיד מאחר לא יורשה להיכנס לכיתה, והיעדרות זו תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת.
 • על התלמיד חלה חובה להשלים את החומר שנלמד בשיעור ממנו נעדר.
 • תלמיד המרבה לאחר יוזמן לשיחה עם המחנך.
 • המחנך יידע את ההורים ויורד ציון בהתנהגות.
 • חפץ שיוחרם יוחזר לתלמיד בתום יום הלימודים.
 • תלמיד שנפגע מיחס של מורה יפנה למורה ביחידות לאחר השיעור על מנת לברר את הדברים. אם הבירור לא ישביע את רצונו יפנה התלמיד למחנך/ת הכיתה, ובהיעדרו – לרכז/ת או ליועצת.

הערכת הלמידה

בתחילת השנה יציג המורה בפני התלמידים את מטרות הלמידה, תכנית הלימודים, ציפיותיו מהתלמידים ואת מרכיבי ההערכה השנתית.

 • מבחנים
 • לוח הערכה (בחינות ומטלות אחרות) יפורסם בראשית כל רבעון.
 • חומר הבחינה יימסר לתלמידים בכתב במשוב לא יאוחר משבוע לפני מועד המבחן.
 • מבחן ימשך לפחות שעור אחד(45 דקות).
 • לא תאופשר יציאה ממבחן בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה.
 • לא תתקיימנה יותר משלוש בחינות בשבוע .
 • בחינה שהחלה באיחור- המורה רשאי להמשיכה בהפסקה או להפחית משאלות הבחינה.
 • תלמיד שנחשד בפגיעה בטוהר הבחינות יקבל התראה וימשיך לכתוב את המבחן עד סופו. פסילתה של הבחינה תישקל רק לאחר סיומה ובתום בירור העניין.
 • בבחינה שכבתית ובבחינת מתכונת על התלמיד לחתום את שמו ברשימת הנבחנים בעת מסירת הבחינה למשגיח. חתימה זו תהווה אסמכתא למסירת הבחינה לבדיקה.
 • מבחנים יוחזרו תוך שלושה שבועות מיום כתיבתם.
 • המבחנים יוחזרו מתוקנים לפי מפתח של נקודות והערות מנומקות של המורה. המבחנים יוחזרו באופן אישי לתלמיד. מורים לא יקריאו בפני הכיתה את ציוני התלמידים ולא יחזירו אותם לפי סדר עולה/יורד של ציונים.
 • תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות יציג אישור תקף מהיועצת בפני המורה המשגיח. ללא האישור לא יוכל לממש את זכותו לדרך היבחנות מיוחדת.
 • זכות ערעור– תלמיד המבקש לערער על ציון המבחן /העבודה יוכל לעשות זאת עד שבוע מיום החזרת המבחן. הערעור יוגש על גבי טופס המצוי באתר בית הספר ובמזכירות הפדגוגית.
 • במבחנים ארוכים, במבחני מתכונת/בגרות פנימית ארוכים במיוחד המסתיימים לאחר השעה 12:00- יבחן רכז השכבה את האפשרות לשחרור מוקדם מיום הלימודים.
 • בחנים

המורה רשאי להחליט אם להודיע מראש על בוחן. אין לערוך בוחן לפני שהוחזר בוחן/מבחן קודם באותו המקצוע.

 • בחינות מילואים (מועד נוסף להשלמה)
 • המועד הראשון בלוח המבחנים מחייב את כל התלמידים (למעט אישור רופא בגין מחלה/ צו גיוס). בחינות מועד ב' נועדו לשם השלמת בחינה (ממנה נעדר התלמיד באישור) או לשם שיפור ציון. התלמיד רשאי לשפר כל ציון.
 • הרישום לבחינת המילואים יעשה ע"י התלמיד באופן מקוון, לאחר אישור מהמורה המקצועי.
 • כל תלמיד רשאי להיבחן בשלוש בחינות. במועד אחד יכולה להתקיים בחינה במספר מקצועות במצב כזה על התלמיד להירשם לבחינה החסרה ולא לבחינה לשם שיפור ציון.
 • לוח הבחינות יתפרסם מבעוד מועד כדי לאפשר לתלמידים להתארגן לבחינות.
 • היקף החומר לבחינה ייקבע על ידי רכז המקצוע והצוות.
 • יתבצע שקלול של שני המועדים (30 אחוזים לציון הנמוך מבין השניים). יחד עם זאת, שמורה לצוות האפשרות לשקלל באופן אחר,כל עוד משקל הציון הנמוך לא עולה על 30%. על המורה חלה חובה  לעדכן את תלמידיו בתחילת השנה  במדיניות  הצוותית.
  תלמיד שלא נבחן (מסיבה שאינה מוצדקת) – ישוקלל רק ציון מועד המילואים בערך של 70%.
 • תלמיד שהחליט שלא לגשת לבחינת מילואים אליה נרשם צריך להודיע על כך למורה המקצועי. לתלמיד רשום שלא יופיע לבחינה מבלי להודיע תורדנה עשר נקודות מציון הבחינה במועד הראשון.
 • הצטיינות
 • תלמידים שהישגיהם ראויים להערכה, ואשר נמצאים במסלול הצטיינות חברתיתיקבלו תעודת הצטיינות בלימודיםבתום שנת הלימודים.  זאת בהתאם לתפיסת ההצטיינות שקבע משרד החינוך.
  • מסלול הצטיינות חברתית כולל: 60 שעות  התנדבות ביוד, 60 שעות בי"א,  60 שעות בי"ב , לקיחת חלק בפרוייקט  קבוצתי בכל אחת משנות הלימוד בתיכון  הגשת רפלקציה קצרה בסוף כיתה יוד  וי"א והגשת רפלקציה מסכמת בסוף י"ב  על  שלוש שנות התנדבות בהיקף  של  חמישה עמודי פוליו.
  • תלמידים שממוצע ציוניהם הוא 90 ומעלה יקבלו תעודת הצטיינות.
  • תלמידים שממוצע ציוניהם הוא 95 ומעלה יקבלו תעודת הצטיינות יתרה.
  • תלמיד אינו זכאי לתעודת הצטיינות אם התנהגותו אינה ראויה , נתפס מעתיק בבחינה, או שנרשמה לו בתעודה הערכת התנהגות : טעונה שיפור /לא נאותה.
 • תלמידים שהצטיינו בפעילותם למען החברה והקהילה יקבלו תעודת הצטיינות המשקפת את תרומתםבתום שנת הלימודים.
  • תלמידים אשר פעלו בשתי מסגרות ויותר במשך שלוש שנים מלאות.
  • תלמידים שתרומתם לבית הספר ולקהילה ייחודית.
 • נוהל עליה לכיתה

המועצה הפדגוגית תתכנס בסוף שנת הלימודים  ותעקוב אחר הישגיו של התלמיד. תלמיד שצבר נקודות שליליות רבות יידרש לעמוד בהשלמת המטלות הלימודיות (בחינות השלמה בתום חופשת הקיץ)  כדי לעלות כיתה. במקרים חריגים יועבר  הטיפול לועדת היוועצות ברשות המקומית.

 1. קידום אקלים חינוכי מכבד

 

בית הספר שואף ליצירת אקלים חינוכי בו מתקיים ביטחון אישי ותחושת מוגנות, תוך מניעת אלימות ופגיעה באחר וליצירת תרבות חיים מכבדת. בבית הספר אסורה כל אלימות כלפי כל אדם, תלמיד מורה ועובד.

 • אלימות מילולית

במקרים של לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים/אחר, התייחסות מבזה/משפילה כלפי תלמיד או כלפי נטייתו המינית, ינקטו הצעדים הבאים:

 • תתקיים שיחת בירור עם המעורבים, מחנך הכיתה, רכז השכבה, יועצת ומנהלת בית הספר.
 • האירוע ידווח להורים.
 • האירוע יתועד בתיק אישי.
 • תיבנה תכנית התערבות חינוכית לתלמיד הפוגע ולתלמיד הנפגע .
 • תתקיים שיחה עם הכיתה על האירוע ודרכי ההתמודדות אתו תוך שמירה על צנעת הפרט.
 • השעיה ליום אחד /יומיים.
 • דיווח למפקחת בית הספר.

בית הספר יפעיל שיקול דעת בטווח התגובות בהתאמה לחומרת האירוע.

 • אלימות פיזית

במקרים של אלימות פיזית, הצקות, בריונות,אלימות כלפי רכוש או במקרים בהם נוכח התלמיד  באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות, ינקטו הפעולות הבאות:

 • קיום שיחת בירור עם התלמידים המעורבים.
 • יידוע מחנך הכיתה, רכז השכבה, יועצת  השכבה  ומנהלת בית הספר.
 • יידוע ההורים של התלמיד הפוגע והנפגע.
 • תיעוד האירוע בתיק האישי.
 • בניית תכנית התערבות לתלמיד הפוגע ולתלמיד הנפגע.
 • השעיה ליום אחד עד שלושה ימים בהתאם לחומרת האירוע (בהתאם להנחיות משרד החינוך)
 • דיווח למפקחת בית הספר.
 • פגיעה מקוונת (פגיעה מילולית, הפצת שמועה באמצעים דיגטליים )

במקרה של פגיעה מקוונת בצנעת הפרט בתלמיד בית הספר בכל הפעילויות ינקוט בית הספר בפעולות הבאות:

 • עצירת הפגיעה והסרת התוכן הפוגעני.
 • שיחת בירור עם התלמידים המעורבים.
 • יידוע מחנך הכיתה, רכז השכבה, יועצת השכבה ומנהלת בית הספר.
 • דיווח להורים.
 • תיעוד האירוע והטיפול בו.
 • שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.
 • ליווי התלמידים המעורבים ותמיכה בהם על ידי הצוות החינוכי.
 • יידוע כל תלמידי בית הספר בתכני האירוע ובדרכי התגובה.
 • שיחה של מנהלת בית הספר עם תלמידי בית הספר והנהגת ההורים.
 • השעיה  בין 1-3 ימים.
 • התלמידים המעורבים יעבירו שיעורים בנושא פגיעה מקוונת והשלכותיה.
 • דיווח למפקחת בית הספר

בית הספר יפעיל שיקול דעת בטווח התגובות בהתאמה לחומרת האירוע.

 • טיפוח הסביבה וחזות בית הספר

כל באי בית הספר מחויבים לנהוג בכבוד ולשמור על רכוש בית הספר ועל ניקיון הכיתות והחצר. התלמידים נדרשים לשמור על הציוד בכיתה ובמסדרונות ועם תום יום הלימודים להרים כיסאות ולכבות את  האורות והמזגן. במקרים של השחתת רכוש ינקטו הפעולות הבאות:

 • רישום הערת מעקב.
 • דיווח להורים.
 • הטלת תשלום על הנזק.
 • עשייה חינוכית מתקנת.
 • התנהגות סיכונית כגון עישון ושתיית אלכוהול

בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך אין לעשן ואין לשתות משקאות משכרים בשטח בית הספר או בפעילויות מטעמו. משחקי קלפים הכוללים הימורים אסורים בשטח בית הספר.

באשר לתלמידים שלא יקיימו את ההוראות ינקטו הפעולות הבאות:

 • תיכתב הערת מעקב.
 • התלמיד יוזמן לשיחה אצל  מחנך הכיתה ורכז השכבה.
 • יידוע ההורים.
 • התניית השתתפות /מניעת השתתפות בפעילויות בית הספר או השעיה מלימודים עד 3 ימים.
 • השתתפות בתכנית התערבות שתיקבע על ידי בית הספר.
 • שימוש בטכנולוגיה בפעילות בית ספרית

במהלך שעורים ובכל פעילות מטעם בית הספר יישאר מכשיר הטלפון הסלולרי כבוי בתיק התלמידים. השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט בשיעור ובבחינות אסור, אלא אם ניתנה הנחייה אחרת על ידי המורה המלמד. במקרים בהם יעשה שימוש אסור בטכנולוגיה בזמן השיעור:

 • המורה יעיר לתלמיד ויבקש ממנו להחזיר את הפלפון לתיק.
 • המורה ייקח את הפלאפון מהתלמיד ויפקיד אותו  במזכירות בית הספר עד סוף יום הלימודים
 • תירשם לתלמיד הערה.

במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור :

 • תירשם הערת מעקב.
 • יוזמנו הורי התלמיד לשיחה  עם רכז/ת השכבה ומחנך/ת הכיתה .
 • תירשם הערת מעקב.
 • החזרת הפלאפון רק להורי התלמיד.

במקרים בהם השימוש בטכנולוגיה אישית (צילום, הקלטה)  גרם לפגיעה בצנעת הפרט ,ינקטו על ידי בית הספר פעולות בדומה לפגיעה מקוונת.