הדרכה בספריה

הדרכה בספריה

תלמידי כיתות יוד, נחשפים בתחילת לימודיהם בתיכון לספריית ביה"ס במטרה להיעזר במרכז המשאבים במסגרת לימודיהם בתיכון, ולקבל כלים ללימוד עצמי. ההדרכה מציגה את פעילות הספריה, שיטת דיואי, הקטלוג הממוחשב, דף הספריה בפייסבוק, אינסטגרם ואתר הספריה.

ההדרכה כוללת דף תרגול, אותו מתבקשים התלמידים להגיש כחלק מהלמידה וכתנאי לקבלת שירות בספריה.

סרטון הדרכה לחיפוש בקטלוג הספריה