Entries by wpengine

חינוך חברתי ומעורבות חברתית

צוות החינוך החברתי והמעורבות החברתית בבית הספר: רכזת החינוך החברתי: קרן עיני רכזת חברתית שכבת יוד ליאב פולק רכזת חברתית שכבת י"א נטע קידר רכזת חברתית שכבת י"ב אליי ברהולץ-כהן רכזת מעורבות חברתית            שכבת יב קרין טננבוים רכזת מעורבות חברתית   שכבת יוד + יא מורן קלבו רכז מארג אודי נבו רכז טיולים אופיר קוביצקי דבר […]