Entries by karin

זכייה בפרס חינוך ארצי

שבוע לאחר הענקת פרס החינוך הארצי לתיכון הראשונים בהרצליה, חושפת המנהלת סיגל דוד את הסוד של המוסד, שאליו נכנסה לפני 24 שנים 70 שנה לאחר הקמתו, הייתה לתיכון הראשונים בהרצליה עדנה. השבוע קיבלה מנהלת בית הספר, סיגל דוד, בשם כל הצוות החינוכי, את פרס החינוך הארצי של משרד החינוך; הפרס היוקרתי ביותר המוענק מדי שנה […]

סיור זהות – כיתות י

כיתות י' יצאו לסיור ממתחם התחנה דרך מרכז סוזן דלל ועד לשוק הכרמל. לאחר מכן עברו יום סדנת חבל"ז (חוויה, ברור, לימוד וזהות) כהמשך לסיור.

חדש – קהילת הבוגרים מעודכנת באתר!

בתחתית האתר תוכלו להיכנס לקהילת הבוגרים של השנים האחרונות