תקנון הספרייה

תקנון ספרייה    1.השאלת ספרים הגשת תרגיל הסיכום בפעילות ההדרכ…

ספריית תיכון הראשונים

ברוכים הבאים לאתר הספרייה        מרכז המשאבים מהווה מרכז מידע ומעבד…