הודעות וארועים

יום מעורבות חברתית לכל השכבה יערך ב 27.10 בהיכל אומנויות הבמה